وبلاگ خواب
خواب
پزشکی و سلامت
۱۳۹۹-۰۷-۲۰
داشتم خواب می‌دیدم که آشفته و هراسان در حال دویدن در یک دشت وسیع هستم که ناگهان از خواب پریدم!‌ چیزی در خاطرم نمانده بود به‌جز تصویری از یک دشت سرسبز و بزرگ و صدای قدم‌هایم که از روی ترس برمی‌داشتم. اما ترس از چه چیزی؟ یادم نبود! به کجا می‌گریختم؟ نمی‌توانستم چیزی را به […]
سوالات متداول