سوالات متداول کارشناسی خودرو

برگه کارشناسی خودرو چیست؟

پس از کارشناسی خودرو برگه‌ای به شما ارائه می‌شود که تمام گزارشات بررسی فنی و بدنه خودرو در آن ثبت شده است. این برگه تا 24 ساعت اعتبار دارد.

اگر کارکرد کیلومتر خودرو دستکاری شده باشد، کارشناس متوجه می‌شود؟

تشخیص کم کردن کارکرد خودرو با دستگاه تست دیاگ امکان پذیر است اما تجربه و مهارت کارشناس در این مورد خیلی مهم است. یک کارشناس خودرو خوب باید پارامترهای دیگر را هم چک کند تا بتواند نظر قطعی را در این مورد بدهد.

در کارشناسی خودرو چه مواردی بررسی می‌شود؟

در کارشناسی فنی تمام قطعات مهم مثل موتور و گیربکس مورد بررسی قرار می‌گیرند. وضعیت بدنه، رنگ، گلگیرها و شاسی ها کامل بررسی می‌شوند. و در نهایت در تست رانندگی وضعیت سایر قطعات، کمک فنرها، ترمز و جلوبندی خودرو بررسی می‌شود.