سوالات متداول

چرا گفته میشه کولر آبی برای مناطق مرطوب مناسب نیست؟

کولر آبی باعث افزایش رطوبت هوا می‌شود لذا در مناطقی که مرطوب هستند در صورت استفاده از کولر آبی رطوبت هوا ممکن است به حد اشباع برسد و در این صورت کولر دیگر قادر به خنک کردن هوا نخواهد بود از طرفی نفس کشیدن در هوای با رطوبت زیاد بسیار مشکل است.

Comments are closed.