سوالات متداول

آیا پنجره‌های دوجداره را می‌توان با شیشه تک جداره هم بکار برد؟

بله. این حالت هم وجود دارد، اما کارایی شیشه تک جداره به هیچ وجه با شیشه دوجداره قابل مقایسه نیست؛ خصوصا بلحاظ تبادل دمایی، شیشه‌های تک جداره تفاوت چندانی با شیشه پنجره‌های معمولی ندارند.

Comments are closed.