سوالات متداول

چگونه کارچی خود را تغییر دهم؟

از قسمت “وضعیت سفارش” گزینه لغو سفارش را انتخاب کنید. پس از ثبت علت عدم انجام کار، گزینه “ثبت مجدد” را می توانید انتخاب کنید.

Comments are closed.