سوالات متداول

چه کار کنیم اسباب کشی به‌صرفه‌ترو کم هزینه‌تری داشته باشیم؟

مهمترین نکته بسته‌بندی کامل اثاث منزل است. تا جایی که ممکن است وسایل را در بسته‌های بزرگ بچینید تا در حمل آنها تسریع گردد. شایان ذکر است که بسیاری از اتوبارها یک مدت زمان مشخص برای جابجایی تعیین می‌کنند و اگر اسباب کشی از زمان مشخص شده فراتر رود، هزینه بیشتری درخواست می‌کنند.

Comments are closed.