سوالات متداول

چه فشاری برای ورود آب به پکیج مناسب است؟

فشار مناسب معمولا بین یک تا یک و نیم بار، بهترین فشار برای عملکرد پکیج به شمار می‌آید. این فشار معادل 10 تا 15 متر فشار آب است.

Comments are closed.