سوالات متداول

چطور وسایل را در خانه جدید بچینم؟

یک نکته‌ای وجود دارد که اگر رعایت کنید می‌توانید از همان روز اول جابجایی وسایلتان را در خانه جدید انجام بدهید. آن نکته این است که قبل از جابجایی منزل جدید را تمیز کنید و اثاث جابجا شده را در هال قرار دهید و ابتدا از ظروف آشپزخانه شروع کرده و آنها را در کابینت قرار دهید.

Comments are closed.