سوالات متداول

پیشنهاد کارچی را قبول کردم، ولی ایشان درخواست لغو دارند. درصورتی که درخواست لغو از طرف من ارسال شود، امتیاز منفی برای من ثبت می شود؟

خیر، امتیاز منفی برای شما ثبت نمی شود. از گزینه “کار انجام نشد” استفاده کنید و در قسمت توضیحات بنویسید به درخواست کارچی لغو انجام شده است.

Comments are closed.