سوالات متداول

پاره شدن تسمه کولر آبی چه مشکلی ایجاد می‌کند؟

وقتی کولر آبی در حال کار باشد و تسمه‌ آن پاره شود بعلت قطع ناگهانی ارتباط بین موتور و پروانه اصلی احتمال تاب برداشتن محور پروانه کولر وجود دارد.

Comments are closed.