سوالات متداول

هزینه انجام کار را چطور برآورد کنم؟

برای اینکه بتوانید هزینه انجام کار را برآورد کنید، بهترین شیوه در نظر گرفتن زمان لازم برای انجام کار است. دستمزد برای هر ساعت کار، با توجه به تخصص و شهر معمولا بین 10.000 تا 40.000 تومان متغیر است. دستمزد برای هر روز کار، با توجه به تخصص و شهر معمولا بین 40.000 تا 200.000 تومان متغیر است. اگر برای انجام کار به بیش از یک نفر نیاز دارید، دستمزد هر نفر را در تعداد نفرات ضرب کنید.

توجه کنید که مبلغ اعلام شده مربوط به هزینه دستمزد اجرای سفارش می باشد. چنانچه برای انجام کار نیاز به مصالح یا قطعاتی باشد و تمایل دارید کارچی تامین کند، طبق فاکتور محاسبه و پرداخت می شود. این موارد را در توضیحات سفارش ذکر کنید.

دیدگاه‌ها غیرفعالند.