سوالات متداول

نوشتن جزئیات سفارش چه اهمیتی دارد؟

ذکر کردن جزئیات کار و ارسال تصاویر به کارچیان کمک می کند بهتر کار را ارزیابی کنند و شما پیشنهادات بیشتر و بهتری دریافت خواهید کرد. ضمن اینکه کارچی میتواند برآورد قیمت واقعی‌تری داشته باشد و احتمال تغییر قیمت بعد از بازید کم‌تر می شود.

دیدگاه‌ها غیرفعالند.