سوالات متداول

چه ضرورتی دارد که پوشال‌ها هر ساله عوض شوند؟

در طول سال و خصوصا در فصل زمستان که از کولر آبی استفاده نمی‌شود، پوشال‌ها محل مناسبی برای رشد انواع قارچ‌ها و باکتری‌ها هستند و همزمان با روشن کردن کولر آبی این قارچ‌ها و باکتری‌ها وارد هوا شده و بیماری‌های تنفسی و آلرژی را بهمراه خواهند داشت. از طرفی بعد از گذشت یک سال پوشال‌ها کاملا خشک شده و خاصیت جلوگیری از گردوغبار را از دست می‌دهند.

Comments are closed.