سوالات متداول

چرا دمای هوا با کولر آبی قابل تنظیم نیست؟

زیرا کولر آبی با سیستم مرطوب کردن هوا آن را خنک می‌کند، و هرچه میزان پرتاب هوا بیشتر شود، طبیعتا رطوبت بیشتری هم به محیط منتقل می‌شود؛ لذا کولر آبی در دور موتورهای متفاوت طراحی می‌شود، تا در مواقع لزوم از سرعت پرتاب متفاوتی بمنظور ایجاد رطوبت بیشتر یا کمتر استفاده شود.

Comments are closed.