سوالات متداول

دلیل اصلی سوختن پمپ کولر آبی چه می تواند باشد؟

دلیل اصلی سوختن پمپ آب کولر آبی، نرسیدن آب به اندازه کافی به پمپ است. که دلیل این کار می‌تواند ناشی از کمبود فشار شبکه آب یا گرفتگی لوله آب کولر باشد. با انجام سرویس به موقع و رفع مشکلات موجود کولر آبی می‌توان از سوختن پمپ تا حدود زیادی جلوگیری کرد. نوسانات برق هم می تواند عامل سوختن پمپ شود.

Comments are closed.