سوالات متداول

دلایل صدا دادن پکیج چه می‌تواند باشد؟

همه پکیج ‌ها وقتی در مدار باشند صدای کمی دارند اما وقتی صدا زیاد شود و از حالت معمول بیشتر شود، این می‌تواند نشانه‌ای برای وجود مشکل در سیستم باشد. در بیشتر موارد صدای غیر عادی در پکیج ها می‌تواند ناشی از ایجاد هوا یا حباب در مخزن و همچنین گرفتگی لوله‌ها باشد. برای این کار می‌توانید سیستم را هواگیری کنید. در صورت عدم هواگیری خطراتی برای سیستم از جمله ترکیدگی لوله‌ها قابل تصور است که می‌تواند هزینه‌های تعمیر زیادی را تحمیل کند.

Comments are closed.