سوالات متداول

در چه زمینه‌هایی می توان سفارش ثبت کرد؟

هر کاری که شما می خواهید شخص دیگری برایتان انجام دهد را می توانید در “کارچی داری” ثبت کنید. برای آن دسته از کارهایی که دسته‌بندی آن در اپلیکیشن وجود ندارد می‌توانید از دسته‌بندی “سایر” استفاده کنید.

دیدگاه‌ها غیرفعالند.