سوالات متداول

تخریب پنجره و اطراف آن در چه حدی است؟

فرآیند تعویض و نصب پنجره دوجداره به‌گونه‌ای است که نیاز به هیچ گونه عملیات تخریبی نمی‌باشد و این کار ظرف 6 الی 7 ساعت انجام می‌شود. عملیات اصلی این کار برمی‌گردد به مرحله برش پنجره موجود که با سروصدا و مزاحمت برای اهل خانه و همسایه‌ها همراه است.

Comments are closed.