سوالات متداول

توری مناسب برای در بالکن خونه چه نوع توری است؟

در بالکن چون زیاد بازوبسته می‌شود بهتر است برای آن از توری کشویی استفاده شود.

Comments are closed.