سوالات متداول

تایید صلاحیت “کارچی‌ها” چگونه انجام می‌شود؟

به لحاظ هویتی، کارچی‌ها موظف به ارائه تصاویر شناسنامه و کارت ملی خود به “کارچی‌داری” هستند. مدارک آنها را بررسی شده و احراز هویت می‌شوند. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای همه کارچی‌ها اجباری است. سوابق و مهارت‌هایی که کارچی در پروفایل‌اش تکمیل می‌کند به صورت خود اظهاری است و تایید آن با امتیازدهی سفارش‌دهندگان انجام می‌شود.

یک پاسخ به «تایید صلاحیت “کارچی‌ها” چگونه انجام می‌شود؟»

دیدگاه‌ها غیرفعالند.