سوالات متداول

برگه کارشناسی خودرو چیست؟

پس از کارشناسی خودرو برگه‌ای به شما ارائه می‌شود که تمام گزارشات بررسی فنی و بدنه خودرو در آن ثبت شده است. این برگه تا 24 ساعت اعتبار دارد.

Comments are closed.