سوالات متداول

اگر کارکرد کیلومتر خودرو دستکاری شده باشد، کارشناس متوجه می‌شود؟

تشخیص کم کردن کارکرد خودرو با دستگاه تست دیاگ امکان پذیر است اما تجربه و مهارت کارشناس در این مورد خیلی مهم است. یک کارشناس خودرو خوب باید پارامترهای دیگر را هم چک کند تا بتواند نظر قطعی را در این مورد بدهد.

دیدگاه‌ها غیرفعالند.