سوالات متداول

اگر کارکرد کیلومتر خودرو دستکاری شده باشد، کارشناس متوجه می‌شود؟

تشخیص کم کردن کارکرد خودرو با دستگاه تست دیاگ امکان پذیر است اما تجربه و مهارت کارشناس در این مورد خیلی مهم است. یک کارشناس خودرو خوب باید پارامترهای دیگر را هم چک کند تا بتواند نظر قطعی را در این مورد بدهد.

Comments are closed.