سوالات متداول

آیا می‌توانم نیمه وقت کار کنم؟

هر کارچی بسته به شرایط خود می‌تواند بصورت تمام وقت یا نیمه وقت فعالیت داشته باشد. در قسمت “زمان انجام کار” می‌توانید زمانی که کارفرما می‌خواهد کارش انجام شود را ببینید، در صورتی که امکان انجام کار در آن زمان مشخص را ندارید، هنگام ثبت پیشنهاد، در قسمت “توضیحات پیشنهاد” بنویسید چه زمانی می‌توانید کار را انجام دهید. در صورتی که زمان پیشنهاد شده از طرف شما برای کارفرما هم مناسب باشد، پیشنهاد شما را می‌پذیرد.

دیدگاه‌ها غیرفعالند.