سوالات متداول

آیا بسته بندی اثاثیه را خودمان می‌توانیم بدون کمک گرفتن از شرکت های باربری انجام دهیم؟

اتفاقا اگر خودتان بسته‌بندی را انجام دهید کار مرتب‌تر و تمیزتر درمی‌آید چراکه شما فرصت بیشتری برای بسته‌بندی خواهید داشت و سرفرصت و با حوصله کار بسته‌بندی را می‌توانید انجام دهید همینطور با حوصله می‌توانید محتویات هر بسته را با ماژیک روی آن بنویسید.

Comments are closed.