راهنمای عیب‌یابی ماشین لباسشویی و نحوه برطرف کردن آن

خواندن 18 دقیقه
19 اکتبر, 2020
ماشین لباسشویی

احتمالاً برای شما هم پیش آمده‌است که برای عیب‌یابی ماشین لباسشویی خود و تعمیر آن با تعمیرکار تماس گرفته‌اید. ماشین لباسشویی یکی از پرمصرف‌ترین وسایل هر خانه است و امروزه زندگی بدون آن برای بسیاری قابل تصور نیست. اما این دستگاه هم مانند وسایل دیگر با گذشت زمان و کاربری مداوم، به سرویس و یا تعمیر نیاز پیدا می‌کند.

در این مقاله قصد داریم تا نکات پایه برای عیب‌یابی و تعمیر ماشین لباسشویی را با هم مرور کنیم؛ اگر شما از دسته کسانی هستید که از عیب یابی ماشین لباسشویی و تعمیر آن سررشته‌ای ندارید، تا انتها همراه کارچی‌داری باشید. 

اگر برای شما سوال پیش آمده‌ که چه نیازی به آشنایی با اصول تعمیر ماشین لباسشویی وجود دارد؟ در صورتی که می‌توان از یک سامانه هوشمند انجام کار مطمئن مانند «کارچی‌داری» استفاده کرد و در اسرع وقت یک متخصص مجرب با هزینه معقول برای عیب‌یابی ماشین لباسشویی و تعمیر انواع ماشین رختشویی یافت.  

جالب است بدانید بسیاری از مشکلات پیش آمده برای ماشین‌های لباسشویی به سادگی قابل رفع است و در‌صورتی‌که بتوانید این تعمیرات ساده را خودتان انجام دهید، دیگر نیازی به تعمیرکار نخواهید داشت. همچنین حتی اگر نتوانید تعمیرات لازم را خودتان انجام دهید، عیب یابی ماشین لباسشویی و اعلام آن به تعمیرکار در وقت شما صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای خواهد کرد. 

عیب‌یابی ماشین لباسشویی

در زیر فهرستی از متداول‌ترین مشکلاتی که ممکن است برای هر ماشین رختشویی رخ بدهد، آمده است. در‌صورتی‌که هر کدام از این مشکلات را مشاهده کردید، کافی است مطابق راهنمایی‌ها پیش بروید. حتی اگر نتوانید تعمیر ماشین لباسشویی را شخصاً انجام دهید، عیب‌یابی ماشین لباسشویی و بیان دقیق‌تر مشکل کمک خواهد کرد که زمان و هزینه انجام کار کاهش یابد. 

ماشین لباسشویی روشن نمی‌شود 

اگر ماشین لباسشویی روشن نمی‌شود و هیچ عکس‌العملی ندارد، ممکن است به این علت باشد که پریز برق یا دوشاخه و کابل آن خراب است؛ یعنی اصلاً برق از پریز وارد دستگاه نمی‌شود! 

می‌توانید به‌سادگی و درحالی ‌که دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ برق ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، مسیر رﺳﯿﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦ را به‌وسیله یک ولت‌متر بررسی ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ متوجه شدید که پریز برق مشکلی دارد و ﺑﺮق از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ رختشویی نمی‌رسد، اﺑﺘﺪا دوشاخه را باز کنید و اﮔﺮ اﺗﺼﺎﻻت در دوشاخه مشکلی نداشت، ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید. 

مشکل دیگری که ممکن است رخ داده باشد، این است که ﺑﺮق از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل وارد ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ نمی‌شود. این مشکل معمولاً به‌خاطر قطع شدن یکی از سیم‌ها رخ می‌دهد. در این صورت، ابتدا دوشاخه را از ﺑﺮق بکشید و با یک اهم‌متر، ارﺗﺒﺎط سیم‌ها را از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی کنترل کنید.

مشکل بعدی که ممکن است پیش بیاید، خرابی کلید است، با اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی، ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ‌ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کنید و به‌این‌ترتیب، مقدمات عیب‌یابی ماشین لباسشویی را خودتان انجام دهید؛ سپس با استفاده اهم‌متر، هرکدام از قطب‌های ﮐﻠﯿﺪ را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت معیوب ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﺪ، ‌باید ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ‌ﻫﺎی ﺗﺎﯾﻤﺮ را باز کنید و ﭘﺲ از تعمیر، مجدداً ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی را به حالت اوﻟﯿﻪ برگردانید. 

همچینن احتمال دارد رابط‌‌های ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮییچ ﻗﻄﻊ شده باشند خود ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮییچ ﺧﺮاب شده باشد. در این صورت لازم است سیم‌های راﺑﻄﯽ را ﮐﻪ از ﺗﺎﯾﻤﺮ به‌طرف درِ لباسشویی (ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ) کشیده شده و مجدداً برگشته‌اند، پیدا کنید. سپس درحالی‌که درِ دستگاه کاملاً ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، اﯾﻦ دو ﺳﯿﻢ را ﺑﻪ اُﻫﻢ‌ﻣﺘﺮ وصل کنید. اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮییچ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻘﺮﺑﻪ اهم‌متر ﻣﻨﺤﺮف می‌شود. در‌ﻏﯿﺮ‌اﯾﻦ ﺻﻮرت، باید ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ را از ﻣﺤﻞ خود ﺧﺎرج کرده و به‌ وسیله اهم‌متر آن را ﺗﺴﺖ کنید. اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ، ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ سیم‌های راﺑﻄ آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید. 

هیدرواستات قطعه‌ای است که وظیفه کنترل میزان آب ورودی به لباسشویی را با باز و بسته کردن دریچه شیر ورودی برعهده دارد. خراب بودن هیدرواستات ماشین لباسشویی ممکن است یکی از عوامل روشن نشدن آن باشد. در این صورت، ماشین لباسشویی باید حتماً به‌وسیله تکنسین متخصص تعمیر شود. 

در‌صورتی‌که علت کار نکردن ماشین لباسشویی شما هیچ‌یک از موارد بالا نبود، ممکن است موتور تایمر لباسشویی، پمپ تخلیه آب، سوئیچ کنترل درجه حرارت آب، شیر برقی و ولوم تایمر معیوب شده باشند؛ که نیاز است آن‌ها را نیز بررسی کنید. 

تعمیر ماشین لباسشویی

آبگیری نکردن ماشین لباسشویی 

در‌صورتی‌که ماشین لباسشویی روشن می‌شود اما آب وارد آن نمی‌شود، این پدیده علت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد. این موارد را چک کنید و در صورت نیاز از یک تعمیرکار مجرب کمک بگیرید:

 • درب ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ.
 • ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﺮاب اﺳﺖ. 
 • ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ. 
 • برد الکترونیکی لباسشویی خراب است. 
 • پمپ لباسشویی خراب است. 
 • سیم‌های راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی، ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ، ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت و ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اند. 
 • خرابی شیر ورودی آب 

عملیات شست‌و‌شو انجام نمی‌شود 

اگر پس از اتمام عملیات آبگیری، عملیات بعدی انجام نمی‌شود، بهتر است ابتدا عیب‌یابی ماشین لباسشویی را کامل انجام دهید و بعد در صورت لزوم با یک سرویس‌کار تماس بگیرید. ممکن است هیدرواستات خراب شده‌باشد که در این صورت بایستی با استفاده از اهم‌متر، درحالی‌که ﺑﺮق دستگاه را ﻗﻄﻊ کرده‌اید، ارﺗﺒﺎط ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ‌ﻫﺎ را بررسی کنید. اﮔﺮ ارﺗﺒﺎطی وجود ندارد، ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت باید تعویض شود. 

همچنین ممکن است موتور ماشین لباسشویی سوخته باشد. در این صورت می‌توانید سیم‌های ﺑﻮﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی را از ﺳﺎﯾﺮ قسمت‌های ﻣﺪار ﺟﺪا و ماشین را مستقیم ﺑﻪ برق ۲۲۰ وﻟﺖ وﺼﻞ کنید. اﮔﺮ ﺻﺪای ﭼﺮﺧﺶ چرخ‌دنده‌ها را شنیدید، ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮﺑﯿﻦ نیاز به تعویض دارد. 

اگر ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ و ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﻗﻄﻊ ﺷﺪه باشد، می‌توانید به کمک اهم‌متر ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺳﯿﻢ را بررسی ﮐﻨﯿﺪ. در ﺑﺴﯿﺎری از موارد، ﻗﻄﻊ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز مشکل ﻓﻮق در لباسشویی می‌شود. 

درحالی‌که ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺷﯿﺮ آب، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ آبگیری می‌کند

رایج‌ترین دلیل بروز این مورد، خرابی شیر برقی است، که برای رفع این مشکل باید ﺷﯿﺮ را از لباسشویی جدا کنید و از سالم بودنش مطمئن شوید. در صورت خرابی، آن را تعویض کنید. گرچه ممکن است ایراد از تایمر ماشین رختشویی هم باشد.  

آبگیری مداوم 

در صورتی که اتصال برق دستگاه را قطع کرده‌اید، اما همچنان جریان آب به داخل ماشین ادامه دارد، اشکال از شیر است. اما اگر آبگیری لباسشویی با قطع جریان برق متوقف شد، ممکن است ایراد از تایمر لباسشویی، سوییچ فشار و یا کم بودن فشار آب شیلنگ ورودی آب باشد. در هر صورت، عیب‌یابی ماشین لباسشویی باید با دقت انجام شود. 

نشت آب 

نشت آب از ماشین لباسشویی از شایع‌ترین مشکلات ماشین رختشویی است. این مشکل ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد و بنابراین پس از عیب‌یابی ماشین لباسشویی باید اقدام به تعمیر آن کنید. ابتدا ﻣﺤﻞ نشتی آب را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کنید. اﮔﺮ ﻣﺤﻞ نشتی، ﯾﮑﯽ از رابط‌های ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ آب اﺳﺖ، ‌بایستی ﺗﻌﻮﯾﺾ شود. همچنین ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دلیل نشتی آب ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ قابِ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﭘﻮدری، واترپمپ و… باشد؛ ﮐﻪ در این حالت بهترین روش برای آب‌بندی دستگاه، ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣورد خراب شده اﺳﺖ. 

چک لیست مالشین لباسشویی

آب گرم نمی‌شود 

در چنین وضعیتی، ابتدا سیم‌های راﺑﻂ ﻫﯿﺘﺮ را ﺟﺪا و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﻣﺨﺼﻮص، به‌مدت 10 ثانیه برق ۲۲۰ ولت را به‌طور مستقیم (بی‌واسطه) ﺑﻪ ﻫﯿﺘﺮ وصل کنید. اﮔﺮ بعد از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق، پایه‌های اﻟﻤﻨﺖ یا هیتر کمی ﮔﺮم ﺷﺪه‌ بود، یعنی اﻟﻤﻨﺖ ﺳﺎﻟﻢ است؛ اما جریان برق به آن برقرار نمی‌شود. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ می‌تواند مربوط به ﺗﺎﯾﻤﺮ باشد، ﮐﻪ در این حالت برای تعمیر ماشین لباسشویی باید صفحه‌کلیدهای ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻋﯿﺐ‌یابی شود. 

ممکن است ﻫﯿﺘﺮ ﺳﺎﻟﻢ باشد و ﺑﻪ آن ﺑﺮق ﻧﯿﺰ می‌رسد، اﻣﺎ بر اثر جرم‌گرفتگی ﺳﻄﺢ اﻟﻤﻨﺖ، آب دﯾﺮ ﮔﺮم ‌شود. در این صورت  بایستی رسوب‌زدایی ﮐﻒ ﭼﻠﯿﮏ و ﺳﻄﺢ اﻟﻤﻨﺖ انجام گیرد. همچنین ممکن است خرابی هیتراستات دلیل نرسیدن برق به هیتر باشد.  

ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺴ‌ت‌وﺸﻮ ﮐﺎر نمی‌کند 

 1. ممکن است باعث این ایراد، خرابی ﺧﺎزن راه‌انداز باشد. در این حالت ﭘﺲ از آبگیری، ﻣﻮﺗﻮر ﺻﺪا می‌دهد ولی توان ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪارد. در این وضعیت اﮔﺮ ﭘﻮﻟﯽ را مقداری ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ، ﻣﻮﺗﻮر به گردش درمی‌آید. ﺧﺎزن ﻣﻌﯿﻮب را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید و در‌صورتی‌که سیم‌های راﺑﻂ ﺧﺎزن از ﻣﺪار جدا شده‌اند، ایراد ﺳﯿﻢ‌ها را نیز برطرف کنید ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر به راه اﻓﺘﺪ. 
 2. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ شکستگی ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن یا بلبرینگ، باعث ﮔﺮﯾﭙﺎژ کردن ﻣﺤﻮر درام شده ﺑﺎﺷﺪ. در این صورت، ﻣﺎﺷﯿﻦ رختشویی را از ﺑﺮق بکشید و به عیب‌یابی آن بپردازید. ﮔﺎهی هم ﺣﺮﮐﺖ نکردن درام، ناشی از اﻓﺰاﯾﺶ رﺳﻮﺑﺎت چلیک اﺳﺖ؛ ﮐﻪ برای تعمیر ماشین لباسشویی، ‌لازم است آن را رسوب‌زدایی کنید. 
 3. همچنین ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﯿﺐ از ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ. ابتدا سیم‌های راﺑﻂ ﻣﻮﺗﻮر را ﺟﺪا و به‌وسیله اهم‌متر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ، سیم‌های دور ﮐﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کنید. سپس به کمک ﺧﺎزن راه‌انداز، ﻣﺪاری ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﯿﻢ‌ﺑﻨﺪی ﻣﺪار اﯾﺠﺎد کنید. اﮔﺮ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﺮق، دور ﮐﻨﺪ به راه اﻓﺘﺎد، ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎﻟﻢ است و احتمالاً مشکلی در سیم‌های راﺑﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ باعث خرابی شده اﺳﺖ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد، باید آن را ﺑﻪ یک تعمیرکار ﻣﺠﺮب بسپارید. 

آب ﮐﺜﯿﻒ ﺗﺨﻠﯿﻪ نمی‌شود 

در‌صورتی‌که آب کثیف از لباسشویی تخلیه نمی‌شود، این عارضه می‌تواند به مسدود بودن و گرفتگی مجاری تخلیه و یا خرابی پمپ تخلیه و اجزای آن مرتبط باشد. در حالت اول، رفع این معضل آسان و کم‌دردسر است؛ اما اگر اشکال از پمپ تخلیه باشد، نیاز به تعویض آن هست، که بهتر است از طریق یک سامانه هوشمند انجام کار معتبر مانند «کار‌چی‌داری»، یک تعمیرکار معتبر پیدا کنید. 

علت کار نکردن دور تند ماشین لباسشویی یا خشک کن آن

ممکن استﺧﺎزن راه‌انداز ﻣﺮﺑﻮط به دور ﺗﻨﺪ ﺧﺮاب باشد؛ که در‌این‌صورت لازم است تعویض شود. همپنین ممکن است مشکل، نرسیدن وﻟﺘﺎژ به دور تند باشد. برای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ، سیم‌های راﺑﻂ ﻣﻮﺗﻮر را ﺟﺪا و ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ سیم‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دور ﺗﻨﺪ، آن‌ها را از ﺳﯿﻢ‌ﺑﻨﺪی ﻣﺪار اﺳﺘﺎرت جدا کنید.  

اﮔﺮ با اتصال ﺑﻪ ﺑﺮق، دور ﺗﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﻋﻤﻞ کرد، یعنی از تایمر ﺑﻪ آن وﻟﺘﺎژ نمی‌رسد؛ ﯾﺎ این‌که اشکال از سیم‌های راﺑﻂ ﻣﺨﺼﻮص دور ﺗﻨﺪ است. اﮔﺮ سیم‌های دور تند موتور به برق متصل شوند و موتور صدا دهد اما همچنان ﺣﺮﮐﺖ نکند ﯾﺎ اصلاً ﻫﯿﭻ عکس‌العملی ﻧﺸﺎن ﻧﺪهد، باید سیم‌پیچ‌های دور ﺗﻨﺪ موتور ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮند. 

از دیگر عوامل کار نکردن خشک‌کن ماشین لباسشویی، ممکن است پر کردن بیش‌از‌اندازه ماشین، ایراد در موتور لباسشویی، مسدود بودن شیلنگ تخلیه آب یا خرابی پمپ تخلیه لباسشویی باشد. 

بررسی مشکلات ماشین لباسشویی

حرکت لباسشویی هنگام کار 

برای جلوگیری از حرکت لباسشویی به هنگام شست‌وشوی لباس‌ها، باید بست‌ها را بررسی کنید. تنظیم نبودن تراز ماشین لباسشویی می‌تواند باعث حرکت شود. برای عیب‌یابی ماشین لباسشویی، موارد دیگری همچون بار نامتعادل، خرابی کمک فنر لباسشویی، فنرها، تسمه دیگ و … نیز باید بررسی شوند. 

ﺻﺪای زیاد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر  

صدای زیاد ماشین لباسشوییمی‌تواند عللی چون خرابی بلبرینگ‌ها، یا شکستگی سه‌نظام نگهدارنده آن داشته باشد. ضروری است که به‌ محض شنیدن ﺻﺪای ﺧﺸﻦ و غیر طبیعی از ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی‌تان، دستگاه را خاموش کنید و با یک تعمیرکار مجرب تماس بگیرید. 

اﮔﺮ ﻻﺳﺘﯿﮏ از ﺟﺎی ﺧﻮد خارج‌ شده باشد، ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮارش ﺑﺎزگردانید. اگر تسمه خراب شده باشد، باید تعویض شود.همچنین ممکن است که هیتر، ﺗﺴﻤﻪ و ﯾﺎ پولی‌ها ﺑﺎ ﺳﯿﻢ‌ﺑﻨﺪی ﻣﺎشین درگیر شده‌ باشند.  

علت حل نشدن پودر در ماشین لباسشویی 

یکی از دلایل حل نشدن پودر در ماشین لباسشویی می‌تواند کثیف بودن فیلتر باشد. همچنین اگر جاپودری کثیف باشد، می‌تواند از انتقال پودر جلوگیری کند که در این صورت باید جاپودری را کاملا شست‌وشو دهید. همچنین در نظر داشته باشید که مشکل حتی ممکن است به مسئله ساده‌ای همچون استفاده از پودر کیفیت پایین و نامناسب یا زیاد بودن مقدار پودر مربوط باشد. 

اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ﺑﺪﻧﻪ  

اگر یکی از قطعات الکتریکی دارای اتصال بدنه است،اﺑﺘﺪا سیم‌های راﺑﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ اجزای مصرف‌کننده‌ برق ماشین رختشویی ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﭘﻤﭗ، ﺷﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، واترپمپ، ﻫﯿﺪرو اﺳﺘﺎت و ﻫﯿﺘﺮ را ﻗﻄﻊ ﻧمایید و عیب یابی ماشین لباسشویی را انجام دهید. در ﺻﻮرتی که قطعه مورد نظر را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کردید، آن را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید. اﮔﺮ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﻟﻤ هستند، ایراد مربوط به ﯾﮑﯽ از سیم‌ها خواهد بود. 

توقف و یا خاموش شدن ماشین لباسشویی حین کار 

ممکن است موتور پس از شروع به کار متوقف شود؛ که دلایل بروز این مشکل می‌توانند متفاوت باشد: 

 1. خرابی میکروسوئیچ درب
 2. خرابی زبانه و قفل درب
 3. خرابی تایمر الکترونیک ماشین لباسشویی 
 4. ایراد سیر برقی ورودی آب 
 5. ایراد موتور لباسشویی 
 6. نوسانات برق یا خرابی دوشاخه برق 

ماشین لباسشویی‌نمی چرخد 

نچرخیدن ماشین لباسشویی و نچرخیدن دیگ لباسشویی آن، دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. بهترین روش برای عیب‌یابی دستگاه و تعمیر آن در این صورت، بازدید توسط تکنیسین متخصص است. برخی از علل نچرخیدن دیگ لباسشوییرا می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد: 

 • خرابی سیستم قفلِ در
 • تسمه محرک لباسشویی
 • ایراد موتور و اجزای مرتبط مانند کوپلر، کلاچ و 
تعمیرکار ماشین لباسشویی

سوختن برد لباسشویی 

برد ماشین لباسشویی قطعه ای بسیار حیاتی و حساس در ماشین لباسشویی است که از تعداد زیادی خازن و فیوز تشکیل یافته است. اصلی‌ترین علت سوختن برد لباسشویی، می‌تواند نوسان برق و یا نفوذ آب به آن باشد. در صورت سوختن برد ماشین لباسشویی، بهترین راه حل تعویض آن است. 

موارد گفته‌شده، اصلی‌ترین مشکلاتی است که ممکن است برای ماشین لباسشویی شما اتفاق بیفتد و برای رفع آن نیازمند عیب‌یابی است و اگر مشکل حل نشد، باید به تعمیر ماشین لباسشویی فکر کنید. کمک گرفتن از خدمات یک سامانه هوشمند انجام کار مانند «کار‌چی‌داری» ممکن است یک راه حل مناسب برای تعمیرات دشوار باشد؛ اما با مرور کردن این نوشته، شما خواهید توانست به سادگی ایرادات جزئی دستگاه خود را شناسایی و رفع کنید. 

با ما در تماس باشید
call-center vector karchidari
برای سپردن کارهاتون به ما با یک تماس خیالتون رو راحت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *